Pravidla

Registrace

Registrace do seriálu závodů Mistrovství světa v rally 2016 (dále už jen MSR) bude nutná a formulář naleznete v menu REGISTRACE. Taktéž týmy se musí registrovat a to tak, že budou kontaktovat pořadatele Ondřeje Gabrhelíka na emailu "msr-rbr@seznam.cz" nebo na FACEBOOKU: Gabrhelík Ondřej. Jezdci bez registrace budou vyřazeni ze startovní listiny. Registrace do závodů bude vždy týden před každým závodem na CZ pluginu. Připomínat se bude na webu a na facebookové skupině.
Pro odstartování skupiny je vyžadováno minimálně 5 zaregistrovaných jezdců v dané třídě.
Počet zaregistrovaných jezdců nebude omezen. 
Ostatní skupiny budou otevřené.
Každému jezdci je povoleno jet jen na jeden profil na CZ Pluginu. 

Licence

Udělování licencí bude posuzováno individuálně, pořadatel MSR 2016 si vyhrazuje právo licenci (bez udání důvodu) neudělit.
 

Závody

Závody se pojedou na CZ pluginu na poslední aktuální fyzice.
Závody budou dvou-etapové kvůli náročnosti porce kilometrů. Start bude vždy v neděli, cca po dojetí reálného mistrovství FIA a cíl opět v neděli. Etapy budou rozděleny na: 4 dny první etapa a na 3 dny druhá etapa.
Servisy budou rozděleny podle reálných harmonogramů (časy servisů dle možnosti RBR). Změna nastavení vozu a pneu bude povolena pouze v sevisech. 
 

Shakedown

Vždy jedna RZ, kterou bude možné absolvovat 6x (tzn. max. 5x restart). Za porušení bude posádka penalizována 60 sekundami za každé další projetí. Na start shakedownu bude potřeba heslo, které bude na webu v aktualitách nebo na facebooku na skupině MSR 2016.
 

Testování před závody

Vždy 2 RZ, které bude možné absolvovat 12x (tzn. max. celkem 10x restart). Za porušení bude posádka penalizována 60 sekundami za každé další projetí. Na start shakedownu bude potřeba heslo, které bude na webu v aktualitách nebo na facebboku na skupině MSR 2016.
 

Poškození a Superally

Poškození vozů bude nastaveno na "reálné", superally je 300 sekund za každou nedokončenou RZ. Záchytné body budou vždy po první etapě a před Powerstage. Po Powerstage nebude možné využit pravidla superally !
 

Týmy 

Tovární týmy budou moci mít minimálně a maximálně 4 vozy WRC (RC1). Vozy musí být stejné značky. Všechny 4 vozy bodují.
Tovární týmy budou mít dále možnost účasti juniorského týmů o počtu 1 až 2 vozů WRC (RC1).
Netovární týmy budou moci mít minimálně a maximálně 2 vozy WRC (RC1), bodují pouze tyto 2 vozy. Netovární týmy můžou jet jakýmkoliv vozem třídy WRC (RC1).
Soukromí jezdci nebudou klasifikováni do bodování týmů.
Zbývající skupiny RC2 a RC4 nemají vliv na týmová hodnocení.
Manažeři týmů budou před zahájením šampionátu povinni nahlásit jezdce, kteří budou bodovat za tým a to i v juniorce.
Změny jezdců se budou provádět minimálně 5 dní před závodem a to včasnou dohodou s pořadatelem MSR. (tzv. Nominace)
 
 

Vypsané třídy

RC1       RC2           RC4

Bodování jezdců - celkového pořadí                           

1. místo 37 bodů 11. místo 13 bodů
2. místo 34 bodů 12. místo 11 bodů
3. místo 31 bodů 13. místo 9 bodů
4. místo 28 bodů 14. místo 7 bodů
5. místo 25 bodů 15. místo 6 bodů
6. místo 23 bodů 16. místo 5 bodů
7. místo 21 bodů 17. místo 4 body
8. místo 19 bodů 18. místo 3 body
9. místo 17 bodů 19. místo 2 body
10. místo 15 bodů 20. místo 1 bod

Bodování jezdců ve skupině

1. místo 30 bodů 9. místo 9 bodů
2. místo 27 bodů 10. místo 7 bodů
3. místo 24 bodů 11. místo 5 bodů
4. místo 21 bodů 12. místo 4 body
5. místo 18 bodů 13. místo 3 body
6. místo 15 bodů 14. místo 2 body
7. místo 13 bodů 15. místo 1 bod
8. místo 11 bodů xxx xxx
Powerstage: 1. místo: 3 body, 2. místo: 2 body, 3. místo: 1 bod. Platí pouze v celkovém hodnocení.
 
 

Bodování týmů 

Bodování týmů: součet bodů jezdců z jednotlivých týmů ve skupině RC1.
Bodování továrních týmů: 4 jezdci ve skupině RC1.
Bodování továrních týmů junior: 2 jezdci ve skupině RC1.
Netovární týmy: bodují 2 vozy ve skupině RC1.
 

Fotogalerie

 
 

Resety závodů

Reset může být udělen pouze při statusu "Nenastoupil na RZ" a nebo "Nedorazil do časové kontroly". V případě statusu havárie na RZ nebude reset udělen a bude se to považovat za technickou závadu.

PRO RYCHLEJŠÍ VYŘÍZENÍ POŠLETE ŽADOST NA FACEBOOK FORMOU SOUKROMÉ ZPRÁVY. Gabrhelík Ondřej 

Zkracování 

Replay může být vyžádán od jakéhokoli jezdce! V tomto případě bude tento jezdec kontaktován zprávou PM. Každý jezdec je povinen uchovat replay ze závodu po dobu 72 hodin od skončení závodu.
Za zkrácení trati se považuje to, když vozidlo úmyslně opustí trať všemi 4 koly.
Postihy : 1x zkrácení : +60s 
                 2x zkrácení : +120s
                 3x a více : vyloučení ze závodu.
Úmyslné zkrácení na extrémní úrovni, může pořadatel posoudit jako nesportovní s okamžitým vyloučením ze závodu.
 

Penalizace

Pokud bude jezdci v průběhu jízdy na RZ připsána penalizace, může se do 24 hodin po dojetí závodu odvolat k pořadateli MSR zasláním emailu na: msr-rbr@seznam.cz a požádat o přezkoumání oprávněnosti penalizace. Současně nahraje videozáznam své jízdy na YouTube nebo na skupinu facebooku MSR. Podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Další možností je nahrání replaye na plugin a uvedení čísla slotu, na němž měl žadatel vozidlo instalováno. O výsledku přezkoumání bude žadatel zpětně informován.
 

Nastavení vozů

Povoleno je pouze nastavení, které povoluje samotné RBR. Jakékoliv zjištění podvádění bude řešeno okamžitým ukončením činnosti v MSR. Tým takového jezdce přijde o získané body.
 

Rovnost časů

V případě situace, kdy budou mít 2 nebo více jezdců v cíli stejný čas, získávají stejný počet bodů. Stejné pravidlo platí i při Powerstage. Zbylé body budou vynechány.
 

Replay

Každý jezdec je na případnou žádost pořadatele povinen doložit replay do 72 hodin. Pořadatel může po jezdci požadovat replay maximálně 72 hodin po závodě. Replay je pak možno nahrát ve formě videa na YouTube a svou jízdu na YouTube nahraje tak, aby video začínalo už záběrem na výběr přehrávaného replaye a bez střihu končilo až závěrečným menu se zobrazeným dosaženým časem z RZ. Porušení může být vnímáno jako hrubé porušení pravidel s patřičnými následky.
Další podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé.
Další možnost je *.rpl soubor nahrát na stránky pluginu a nebo zaslat pořadateli formou zprávy přes fb nebo email a současně uvést číslo slotu, na němž měl žadatel vozidlo instalováno.
Pokud tak jezdec neučiní, bude diskvalifikován.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a svých stanovisek i během sezóny.