Seznam dárců / List of Donators

Jméno / Name                    Částka / Amount      Datum / Date
KREJČÍ Mira 100,- 15.1.2016
PLOJHAR Oťas 100,- 15.1.2016
VAŘEKA Patrik 100,- 16.1.2016
DUJKA Roman 100,- 20.1.2016
BRČKO Tomáš 200,- 21.1.2016
SCHAMBERGER Karel st. 100,- 26.1.2016
MAŠEK Pavel 200,- 11.2.2016
MATĚJKA Miroslav 200,- 18.2.2016
MARTINEK Tomáš 200,- 19.7.2016
KUBINI Vladimír 200,- 20.7.2016
SCHAMBERGER Karel 201,- 21.7.2016
TOMEČEK Libor 100,- 25.7.2016
KOCOUREK Václav  100,- 1.8.2016
VELE Mirek 100,- 12.8.2016
OPRŠAL Michal 200,- 15.8.2016
     

Všem patří velké díky / Big thanks to all